Posted on

Comunicat de presă

Asociația Elevilor din București și Ilfov condamnă ferm lipsa de profesionalism și de interes a Primăriei Sectorului 4 față de elevi! Aceștia apelează la cenzură pentru a nu fi trași la răspundere!

       Asociaţia Elevilor din Bucureşti şi Ilfov (AEBI), organizaţie reprezentativă a elevilor din capitală şi judeţul Ilfov, solicită urgent Consiliului Local Sector 4 şi primarului Daniel Băluţă majorarea cuantumurilor aprobate conform Hotărârii de Consiliu Local.

            AEBI a solicitat Consiliului Local Sector 4 şi primarului Daniel Băluţă în repetate rânduri aprobarea hotărârii de Consiliu Local privind acordarea burselor, astfel, după mai bine de 5 luni de la prima solicitare, cuantumurile aprobate nu sunt nici pe departe unele echitabile, în ciuda promisiunilor că membrii AEBI vor face parte din comisia de lucru, ceea ce nu s-a întâmplat sub nici o formă, ba chiar au ignorat în mod abuziv toate solicitările noastre.

        Aceștia chiar au respins un amendament propus de AEBI printr-un consilier local al sectorului 4, amendament ce prevedea majorarea cuantumurilor și remedierea neregulilor din proiectul de hotărâre, ba chiar, vicepreședintele AEBI care a cerut dreptul la cuvânt, nu a fost lăsat să prezinte în ședința Consiliului Local importanța amendamentului, aceștia trecând rapid peste vot.

        De asemenea, Primarul Sectorului 4 susține în continuare că el dorește să stimuleze ‘’elita’’, de aceea nu va fi de acord cu sume mai mari pentru elevii ce au sub media generală 10, lucru de neinînțeles în ciuda faptului că celelalte primării acordă niște cuantumuri net superioare, iar de asemenea, susțin și olimpicii.

       În data de 10 iulie 2019, la numai 3 zile după ce proiectul a fost publicat pe site-ul Primăriei Sectorului 4, Consiliul Local l-a supus la vot, nerespectând Legea 52/2003 Art. 7, alineatul 2 care precizează că anunţul referitor la faptul că elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publicului cu cel puţin 30 de zile  lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice, de asemenea articolul 4 care prevede: ,,La publicarea anunţului, autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice’’

     O serie de alte nereguli sunt prezente în hotărârea de Consiliu Local a Primăriei Sectorului 4, spre exemplu, discriminarea învățământului primar/gimnazial/liceal, pentru cele 3 categorii existând cuantumuri diferite, lucru lipsit de profesionalism și o altă dovadă a lipsei de interes față de elevii care, amintim, nu au beneficiat de burse conform legii din anul 2011.

        De asemenea, în urma adresei trimise din partea AEBI către Primăria Sectorului 4 în data de 15 mai în care s-a solicitat cumularea burselor conform Legii 38/2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, la articolul 82, după alineatul (1), se introduc două noi alineate, dintre care amintim: ‘’(1^2) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu’’, aceștia în continuare nu a repectat o normă legală implementată de la 24 ianuarie 2019.

        Asociația Elevilor din București și Ilfov a mai sesizat, de altfel, discrepanța între cuantumul bursei de ajutor social – 80 lei, și, de exemplu, bursa de studiu – 200 lei, astfel, elevii aflați în risc de abandon, cu cea mai mare nevoie de bani, nu sunt sprijiniți de Primăria Sectorului 4.

       Nerespectând  OMECTS 5576/2011 şi Legea Educaţiei nr. 1/2011 Consiliul Local Sector 4 a aprobat cuantumurile, după mai mult de 4 luni de aşteptare.

      Bursele de merit nu prezintă în continuare un interes major pentru autoritatea locală a Sectorului 4, care susţine acordarea celui mai mic buget de burse, în pofida necesităţii acestuia.Ba chiar, domnul primar Daniel Băluță, declară în ședința din 10 iunie faptul că ‘’bursele de merit sunt ajutor social mascat’’.Scopul real al burselor de merit este de a stimula elevii și a veni în sprijinul acestora pe tot parcursul educațional al acestora, nicidecum de a prezenta un ajutor social, cum consideră Primarul Sectorului 4.

     Ne dorim să credem că această situație este doar o problemă de înțelegere a unui text scris și că primarul Sectorului 4 nu dorește, într-adevăr să acorde burse în mod neechitabil elevilor, așa cum prevede hotărârea propusă și votată de aceștia

       Astfel, cuantumurile, propuse şi ulterior aprobate în data de 10 iunie sunt:

  •      Burse de performanţă: 50 de lei/lună
  •      Burse de merit pentru media 8,5-8,99: 30 de lei/lună
  •      Burse de merit pentru media 9-9,49: 60 de lei/lună
  •      Burse de merit pentru media 9,5-9,99: 90 de lei/lună
  •      Burse de merit pentru media 10: 200 de lei/lună
  •      Bursă de studiu: 100 de lei/lună
  •      Bursă de ajutor social: 80 de lei\lună

            Amintim că discriminarea la adresa elevilor continuă prin împărţirea acestora în mod neechitabil şi nefavorabil elevilor ce au nevoie de ajutor social, primăria oferind o sumă infimă. De asemenea pentru olimpiadele teoretice se acordă mai mult decât pentru cele vocaţionale, iar discriminarea continuă şi la diferenţierea dintre învăţământul primar, gimnazial şi liceal, cuantumurile diferenţiând.

    Timp de 8 ani discriminarea cu privire la burse din partea Autorităţii Locale a continuat, considerăm că elevii trebuie răsplătiţi, după cum am mai menţionat, în conformitate cu Legea Educaţiei şi în sume favorabile necesităţilor acestora.

            “Cuantumurile propuse şi aprobate la nici 3 zile după ce au fost comunicate sunt ruşinos de mici. Mi-aş dori egalitate pentru elevii care învaţă în sectorul 4, și mai  mult de atât, creşterea interesului Consiliului Local faţă de educaţie.Cererile noastre nu au fost luate în considerare, s-au aprobat sume infime ce nu pot acoperi necesităţile elevilor, mai ales a celor care au o situaţie financiară instabilă. Consider că susţinerea elevilor ar trebui să constituie o prioritate pentru aleșii locali, deoarece pentru aceștia vedem că nu reprezintă o responsabilitate susținerea viitorului, implicit tinerilor. Vom face, în continuare, tot posibilul pentru a obţine o majorare a cuantumurilor” –Groza Ana-Maria, membru AEBI

BIROUL DE PRESĂ AL ASOCIAȚIEI ELEVILOR DIN BUCUREȘTI ȘI ILFOV

AEBI este singura organizație reprezentativă și independentă a elevilor din municipiul București și județul Ilfov. AEBI a fost înființată în toamna anului 2018 din dorința elevilor reprezentanți din București și Ilfov de a pune bazele unei asociații independente, cu personalitate juridică, care să lupte pentru apărarea, promovarea și respectarea drepturilor și intereselor comune ale elevilor din București și Ilfov.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *