Posted on

Asociația Elevilor din București și Ilfov (AEBI), organizația reprezentativă a elevilor din

capitală și județul Ilfov, solicită Consiliului Local al comunei Moara Vlăsiei și primarului Andrei Filip inițierea și adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local pentru acordarea burselor școlare, în contextul adoptării bugetului local pe anul 2019, astfel încât să acopere fonduri pentru sprijinirea elevilor cu rezultate bune, dar și cei ce se află în risc de abandon. Autoritatea Locală a comunei Moara Vlăsiei a încălcat legea în ceea ce privește acordarea burselor de merit. Aceștia nu au acordat nici un tip de burse elevilor, în contradictoriu cu OMECTS 5576/2011, privând astfel de dreptul de a beneficia de burse pe elevii comunei. Oferirea burselor de merit în unitățile de învățământ reprezintă atât o obligație legală, cât și una morală pentru autoritățile locale, deoarece susținerea beneficiarilor primari ai educației ar trebui să prezinte un interes sporit luând în calcul ratele abandonului școlar din anii trecuți în România. Atragem atenția asupra faptului că obligativitatea Consiliilor Locale de a acorda burse elevilor conform criteriilor generale instituite de OMECTS 5576/2011 izvorăște din art. 82 al Legii educației naționale nr. 1/2011, norme legale încălcate de către autoritățile locale timp de 8 ani. Datele statistice ne arată o situație de o gravitate ridicată în sistemul de învățământ din România, aproximativ 1 din 5 persoane între 18 și 24 de ani finalizând sub 8 clase.

Bursele vizează sprijinirea performanței școlare și facilitarea accesului la educație pentru elevii

aflați în medii de risc, dar, din păcate, ele nu își pot îndeplini adevăratul scop dacă valorile acestora nu coincid cu nevoile existente. Asociația Elevilor din București și Ilfov solicită aprobarea următoarelor cuantumuri, raportate la bugetul Autorității Locale, astfel încât elevii să primească burse conform legii, fără discriminări:

● Bursa de merit:

○ Pentru elevii cu media generală între 8,50-8,99 – 50 lei/lună

○ Pentru elevii cu media generală între 9-9,49 – 80 lei/lună

○ Pentru elevii cu media generală între 9,49-9,99 – 100 lei/lună

○ Pentru elevii cu media generală 10 – 130 lei/lună

● Pentru bursa de studiu, acordată elevilor cu un venit mediu lunar pe cap de familie cel mult egal salariului minim net pe economie; – 80 lei/lună

● Pentru bursa de ajutor social, acordată elevilor cu un venit mediu lunar pe cap de familie de sub 50% din salariul minim net pe economie – 110 lei/lună

● Pentru bursa de performanță, acordată elevilor cu rezultate performante la olimpiadele naționale. –130 lei/lună Solicităm ferm aleșilor locali să ia în considerare faptul că educația este principalul factor ce poate contribui la dezvoltarea oricărei comunități și să aleagă investiția în creerea unui mediu educațional propice pentru toți elevii. „Asistăm din nou, la fel ca în cazul Sectorului 4, la o atitudine ignorantă din partea aleșilor locali. Se pare că și de această dată, elevii nu reprezintă o prioritate pentru autoritatea locală, ba din contră, elevii sunt victime ale nepăsării și incapabilității acesteia. Avem misiunea de a ne asigura că toți elevii primesc bursele școlare conform legislației în vigoare, atât elevii în risc de abandon cu nev
i sociale cât și elevii ce beneficiază de bursele de merit și de performanță. ” – Rădulescu
Nicolae-Alexandru, vicepreședinte AEBI

Mai multe detalii: 0770 287 502 – Alex Rădulescu, vicepreședinte

AEBI BIROUL DE PRESĂ AL ASOCIAȚIEI ELEVILOR DIN BUCUREȘTI ȘI ILFOV AEBI este singura organizație reprezentativă și independentă a elevilor din municipiul București și județul Ilfov. AEBI a fost înființată în toamna anului 2018 din dorința elevilor reprezentanți din București și Ilfov de a pune bazele unei asociații independente, cu personalitate juridică, care să lupte pentru apărarea, promovarea și respectarea drepturilor și intereselor comune ale elevilor din București și Ilfov.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *