Posted on

Asociația Elevilor din Constanța (AEC), Asociația Elevilor din București și Ilfov (AEBI), Asociația
Elevilor din Maramureș (AEM) și Asociația Vâlceană a Elevilor (AVE) condamnă ferm decizia
luată de Senatul României privind interzicerea oricărei referiri legate de identitatea de gen în
unitățile de învățământ preuniversitar și universitar din România.

Proiectul de lege inițiat de senatorii Partidului Mișcarea Populară, Lungu Vasile-Cristian, Pașcan
Emil-Marius, prevede la art. 7 interzicerea activităților în vederea răspândirii teoriei de gen , înțeleasă ca
teoria sau opinia conform căreia genul este un concept diferit de sexul biologic și că cele două nu sunt
întotdeauna aceleași.

Asociațiile de elevi susțin faptul că o societate democratică se construiește atunci când educația din școli
promovează diversitatea, incluziunea socială, având în vedere particularitățile fiecărui individ. Iar făcând
abatere de la libertățile cetățenești, în acest caz libertatea de exprimare, stipulată la articolul 30 din
Constituția României. Mai mult decât atât, necesitatea pregătirii elevilor în sensul în care promovarea
diversității din toate punctele de vedere este un lucru obligatoriu pentru formarea unor tineri responsabili
și toleranți.

Totodată, în loc să promoveze accesul liber la învățare, statul îl restricționează încălcând dreptul la
educație prevăzut în Constituția României la articolul 32, precum și principiile echității și incluziunii
sociale din Legea educației naționale nr.1/2011

Adoptarea unei astfel de legi contravine tuturor obligațiilor României față de tratatele internaționale la
care țara noastră este parte: Convenția ONU privind drepturile copilului, Convenția privind eliminarea
tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW), Convenția de la Istanbul privind
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

Un exemplu fiind articolul 19 din Convenția ONU privind drepturile copilului unde este specificat faptul
că statele semnatare vor lua toate măsurile necesare în vederea protejării copilului împotriva oricãror
forme de violență, vătămare sau abuz, fizic sau mental, de abandon sau neglijență, de rele tratamente
sau de exploatare, inclusiv abuz sexual.

Este dovedit științific faptul că identitatea de gen și sexul biologic reprezintă două aspecte total distincte,
iar negarea acestui fapt în mediul academic nu va face altceva decât să scoată la iveală discrepanțele
existente deja în societate. Susținem cu tărie faptul că o astfel de decizie va avea efecte negative, afectând
în mod direct elevii care aparțin comunității LGBTQ+. O cercetare realizată de Asociația Accept arată
faptul că 61% dintre elevii au fost hărțuiți din cauza orientării sexuale și că 20% ar participa la o bătaie în
care ținta ar fi un coleg aparținând comunității LGBTQ+.

Așadar, solicităm ferm Președintelui României, Klaus-Werner Iohannis să nu promulge legea prin
care în unitățile de învățământ preuniversitar și universitar sunt interzise activitățile de informare
privind identificările de gen. O Românie educată nu se poate confrunta cu asemenea situații ce
încurajează discriminarea, excluzând din prim-plan o bună parte a comunității elevilor.

“ Dacă vrem ca România să progreseze, nu trebuie să promovăm discriminarea între elevi. Cunoașterea
ne ajută să înțelegem și să fim mai toleranți, ocolind astfel pe cât de mult posibil bullying-ul bazat pe
convingerile, părerile sau orientarea sexuală a unui elev. Această măsură încalcă drepturi și libertăți
fundamentale, iar statul ar trebui să se asigure nu doar că acestea sunt respectate, ci și că fiecare tânăr
are parte de cele mai bune condiții. Vom depune toate eforturile necesare ca această măsură să nu intre în vigoare, ba chiar să putem beneficia în următorul an școlar de o educație care să nu ne facă să ne
batem joc unii de alții, promovând diversitatea despre care tot vorbim.” -Andreea Sabina Spătariu,
președinte AEC

“Aparent, parlamentarii României tind să ia decizii care, de fiecare dată, ne dau cu un pas înapoi în fața
educației europene. Drepturile omului sunt aceleași pentru fiecare țară în parte, iar acest lucru trebuie
subliniat când aleșii doresc să încalce convențiile semnate de către reprezentanții României și legile atât
la nivel european, cât și la nivel național. Tinerii evoluează iar această generație nu dorește să fie
victima redresării educației, ne dorim un real progres și aduc în vederea Parlamentului României faptul
că în acest moment există probleme uriașe în educație pe care aceștia nu doresc nicidecum să le observe
sau să le ia în calcul.” -Nicolae Alexandru Rădulescu, președinte AEBI

“O astfel de lege contravine principiilor nediscriminării și asigurării accesului egal la educație pentru
toți tinerii din România. Menționez, de asemenea, că acest studiu de gen nu se realizează în școală, fapt
pentru care legea propusă pare mai mult o mișcare de eliminare a dreptului de liberă exprimare. Libera
exprimare, în toată complexitatea ei, ne este oferită prin Constituție iar o astfel de lege promulgată
ad-hoc o contestă iremediabil. Într-o societate modernă, democratică, ce se dorește a fi un model, nu se
poate accepta așa ceva, fie că e legat de rasism, sexism — ar însemna să ne întoarcem în preistorie,
când noi ne pretindem a fi evoluați . Este absolut prioritar să se ia în considerare învățarea într-un
mediu nediscriminatoriu și sigur, nu în unul care poate îndemna la creșterea ratei abandonului școlar și
al bullying-ului. Facem apel la conștiință și moralitate, calități de care statul român pare că nu mai
beneficiază de o perioadă îndelungată.” -Rahela-Maria Macovei, președinte AVE

Vorbind din perspectiva unui elev român, în același timp și reprezentant al acestora, vreau ca drepturile
elevilor să fie respectate, vreau ca toți elevii să se simtă egali, să nu existe discriminări între aceștia și
mai ales să nu existe bullying. Anual sunt mii de cazuri în care mulți elevi români sunt victime ale
bullying-ului pe baza orientării sexuale pe care o au și pe baza genului pe care îl aleg să îl aibă. În loc să îi ajutăm pe aceștia, înrăutățim situația aprobând o lege care spune că ”este interzisă opinia de gen,
înțeleasă că genul este diferit de sexul biologic”. Încă sper ca toți elevii români să fie tratați asemenea și
să nu existe discriminări, mai ales din partea autorităților.” – Paula-Livia Buda, președinte AEM

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *