Posted on

Asociația Elevilor din București și Ilfov (AEBI), organizație reprezentativă a elevilor din capitală și
județul Ilfov, solicită conducerii Colegiului Naţional Victor Babeş să elimine normele abuzive din
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

AEBI a primit o sesizare de la unul dintre elevii Colegiului Naţional ‘’Victor Babeş’’, care atrăgea
atenţia asupra impunerii obligativităţii ca elevii să ţină camera deschisă, altfel, aceştia vor primi absenţă.
Menţionăm faptul că în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al colegiului, la art.34, litera c)
prevede următoarele:

,, 34.Desfășurarea orei didactice online :

c. Toți elevii, care dispun de camere video au obligația menținerii deschise a acestora pe durata
desfășurării activității didactice.

În caz contrar, profesorul de specialitate operează ABSENȚA la ora respectivă.’’

Astfel, dorim să menţionăm faptul că o astfel de normă are caracter nelegal, conform Statutului Elevului,
art. 6 (2), „elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii”. De asemenea,
prin faptul că este prevăzută absenţa ca mijloc de sancţionare a conexiunii video, este încălcat din nou
Statutul Elevului, art 7, ff) care precizează că „elevii au dreptul de a le fi consemnată în catalog absența,
doar în cazul în care nu sunt prezenți la ora de curs”.

Solicităm conducerii Colegiului Naţional ‘’Victor Babeş‘’ să înlăture orice normă în
neconformitate cu ROFUIP, Statutul Elevului sau orice altă lege mai sus de o hotărâre a
Conducerii colegiului. De asemenea, ne dorim ca Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti să
ia măsuri în privinţa acestor norme abuzive prezente în Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare şi să verifice mai riguros activitatea cadrelor didactice la orele de curs.

“Încurajăm ca părinţii şi elevii să ia atitudine în astfel de cazuri, fie contactându-ne pe noi, fie apelând
direct la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Nu sunt puţini acei profesori care emit pretenţia
ca elevii să aibă în permanenţă camera deschisă. Aceste probleme nu sunt luate în considerare de către
Ministerul Educaţiei, ba din contră, se impun declaraţii pe proprie răspundere fără nicio valabilitate
juridică. Solicităm ca ISMB să clarifice această situaţie, întrucât nu i se poate impune unui elev să ţină
camera deschisă, mijloacele de verificare a prezenţei acestora sunt vaste.” -a declarat Alex Rădulescu,
fostul președinte AEBI

„În urma sesizărilor primite, doresc să menționez faptul că absența nu poate fi dată dacă elevul respectiv a fost prezent la oră. Există numeroase probleme tehnice în învățământul online la ora actuală, însă nu ar trebui aplicate mijloace de coerciție nelegale ca urmare a acestor impedimente. De asemenea sprijinim părinții și elevii în legătură cu orice sesizăre prezentă sau viitoare privind încălcarea normelor legale.”-Ana-Maria Groza, președinte AEBI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *