Posted on

Asociația Elevilor din București și Ilfov (AEBI) și FNAP-IP București condamnă ferm lipsa de interes față de elevi și solicită de urgență Consiliului Local Sector 2 și primarului Radu Mihaiu să modifice Proiectul de Hotărâre de Consiliu Local care urmează să fie dezbătut astfel încât să includă și elevii cu medii între 8,50 și 8,99, conform criteriilor legale.

La următoarea ședință de Consiliu Local, pe masa consilierilor se va afla o propunere care are ca scop stabilirea cuantumurilor pentru bursele de merit, performanță, sociale și de studiu pentru școlar curent 2020-2021. În acest proiect de HCL este stipulat faptul că primăria nu va acorda fonduri pentru bursele de merit adresate elevilor cu medii între 8,50 și 8,99, fapt contradictoriu cu criteriile legale de acordare a burselor.

Față de acestea menționăm următoarele:

În OMECTS 5576/2011 este prevăzut în mod concret la art. 8 (1) faptul că “bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare: a) au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar”

De asemenea, conform art. 82 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, consiliile locale au obligaţia ca anual să adopte o hotărâre prin care stabilesc cuantumul şi numărul burselor de performanţă, merit, studiu şi ajutor social pentru elevi, cu respectarea criteriilor de acordare stabilite prin ordin de ministru, iar conform art. 105 alin. (2), lit. d) au obligaţia să prevadă în bugetul local fondurile necesare pentru acordarea burselor şcolare.

Astfel, dorim să atragem atenția și asupra importanței acordării burselor de merit în combaterea abandonului școlar, care a ajuns la o rată îngrijorătoare în ultimii ani. Pentru copiii care au o situație financiară precară, aceste sume de bani acordate pentru rezultatele bune la învățătură din bugetele locale pot fi un factor important în vederea părăsirii timpurie a școlii.

Pe această cale, solicităm Consiliului Local Sector 2 și primarului Radu Mihaiu respectarea drepturilor elevilor și alocarea cuantumurilor  pentru bursele de merit desemnate elevilor cu medii între 8,50 și 9,00.

“Consiliul local nu poate stabili criteriile de acordare a burselor, ci doar cuantumurile și numărul, conform legislației în vigoare. Nu numai că nealocarea fondurilor pentru această categorie de elevi este nelegală, dar încalcă și normele morale. Sunt profund dezamăgită de ceea ce denotă un dezinteres din partea primăriei față de elevii ce învață în acest sector.”-Ana-Maria Groza, președinte AEBI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *