Organ inalt de luare a deciziilor între ședințele Adunării Generale.

Ana-Maria Groza

Președinte

Gheorghe Mariana-Mihaela

Vicepreședinte

Iulian-Ștefan Păvăloiu

Vicepreședinte

Ristache Andreas

Vicepreședinte