Organ inalt de luare a deciziilor între ședințele Adunării Generale.

Nicolae-Alexandru Rădulescu

Președinte

Ana-Maria Groza

Vicepreședinte