Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov a luat naștere din dorința creării unei mișcări independente de reprezentare a drepturilor și intereselor elevilor din București și Ilfov. Ne propunem să devenim un actor relevant la nivel local, care prin activitatea sa să influențeze în mod pozitiv calitatea actului educației și viața beneficiarilor.

Obiective pe care ne dorim sa le atingem:

 

 • Promovarea, reprezentarea și apărarea intereselor elevilor din București și Ilfov , dezvoltarea descentralizării învățământului pre-universitar, participarea la elaborarea și îmbunătățirea programei de învățământ și a legislației învățământului pre-universitar din România.
 • Organizarea acțiunilor de lobby pentru apărarea intereselor legitime ale elevilor din județele București și Ilfov.
 • Mobilizarea resurselor instituțiilor, organismelor naționale și internaționale, guvernamentale și private pentru realizarea programelor și proiectelor adresate elevilor din România.
 • Promovarea relațiilor de parteneriat și colaborare cu toate organizațiile similare din țară și din străinătate.
 • Realizarea și sprijinirea de proiecte și programe socio-culturale, educaționale, etc. pentru elevii din județele București și Ilfov .
 • Creșterea spiritului de inițiativă, responsabilitate, solidaritate și antreprenoriat ale tinerilor.
 • Ne dorim ca următorii ani ai României moderne să fie sub semnul unei educații de calitate pentru toți copiii, unde nimeni nu este lăsat în urmă.
 • Reprezentarea tuturor elevilor din București și Ilfov , indiferent de sex, naționalitate, religie, orientare sexuală, preferință politică sau condiție economică, în raport cu structurile și organismele decizionale din mediul educațional pre-universitar din București și Ilfov , prin mijloace specifice.
 • Identificarea, prin consultări, a problemelor specifice ale elevilor din județele București și Ilfov implicarea în soluționarea lor.
 • Promovarea de politici de recunoaștere a importanței rolului și locului elevilor în cadrul societății.
 • Susținerea dezvoltării și diversificării ofertei educaționale pentru tineri și facilitarea accesului tinerilor la serviciilor publice specifice.
 • Formarea de formatori în domeniul educației non-formale, dezvoltarea activităților de voluntariat și activism civic.
 • Atragerea de manifestări internaționale ale tinerilor, creșterea sentimentului de solidaritate a tinerilor, în sensul apartenenței la un spațiu comun, european.